Statistikk

mai 27, 2013 12:40:46 Statistikk

OTC-statistikk 2008

Forbundet har utarbeidet statistikk for unoterte aksjer i 2008.

mai 27, 2013 14:41:42 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2008

Lav omsetning av OTC-aksjer i 3. kvartal 2008; sterkt påvirket av kursnedgang og lav omsetning på Oslo Børs

mai 27, 2013 14:44:30 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2008

Lav omsetning av OTC-askjer også i 2. kvartal 2008.

mai 27, 2013 14:46:38 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2008

Lav omsetning av OTC-aksjer 1. kvartal 2008.

mai 27, 2013 14:52:29 Statistikk

OTC-statistikk 2007

Forbundet har utarbeidet statistikk for unoterte aksjer i 2007.

mai 28, 2013 08:42:34 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2007

Omsetningen av unoterte aksjer var for 3 kvartal 2007 på ca 4,9 mrd mot 2,7 mrd i samme periode i fjor. Hittil i år har omsetningen vært på 18 mrd mot 15,4 mrd i samme periode i fjor. Det er registrert 40 nye selskaper på OTC - listen hittil i år. 39 selskaper er avregistrert, herunder 21 som følge av notering på Oslo Børs eller Oslo Axess.

mai 28, 2013 08:46:18 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2007

Omsetningen av unoterte aksjer var for 2 kvartal 2007 på ca 6,9 mrd mot 5,8 mrd i samme periode i fjor. Hittil i år har omsetningen vært på 13 mrd mot 12,7 mrd i samme periode i fjor. Det er registrert 31 nye selskaper på OTC - listen hittil i år. 17 selskaper er avregistrert som følge av notering på Oslo Børs eller Oslo Axess.

mai 28, 2013 08:49:12 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2007

Omsetningen av unoterte aksjer var ca 6,1 mrd i 1 kvartal 2007 mot 6,8 mrd samme periode i fjor. Det er blitt registrert 16 nye selskaper på OTC listen de 3 første mnd i 2007.

mai 28, 2013 08:52:39 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 4. kvartal 2006

Aktiviteten i 2006 var rekordhøy. Omsetningen av unoterte aksjer registrert på OTC-listen endte på NOK 21, 4 mrd mot NOK 16,5 mrd i 2005.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no