Statistikk

april 23, 2013 15:30:40 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2011

Omsetningen for 2. kvartal 2011 var på NOK 2,23 milliarder mot NOK 344 millioner samme periode i fjor.

april 23, 2013 15:21:48 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2011

Omsetningen var på NOK 2,45 milliarder mot NOK 505 millioner samme periode i fjor. Omsetningen var med andre ord ca 5 ganger så høy i første kvartal 2011 som i første kvartal 2010. Selskapene gjennomførte emisjoner for ca NOK 3,28 milliarder i første kvartal. Det ble registrert to nye selskaper i første kvartal mens tre ble avregistrert. To av disse som følge av notering på Oslo Axess.

april 23, 2013 15:05:33 Statistikk

OTC-statistikk 2010

Omsetningen av unoterte aksjer i 2010 endte på ca. NOK 2,891 mrd.; en tilnærmet dobling av omsetningen i 2009 som da var på ca. NOK 1,477 mrd.

april 23, 2013 13:33:30 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2010

Omsetningen av unoterte aksjer i 3. kvartal 2010 endte på ca. NOK 716 mill, altså det dobbelte av omsetningen i tilsvarende periode i 2009 som var på ca. NOK 351 mill. Det ble ikke registrert noen nye selskaper på OTC-listen i denne perioden. 3 selskaper ble avregistrert, hvorav et selskap ble notert på Oslo Børs i denne perioden. Det ble hentet inn ca. NOK 3 mrd. i egenkapital gjennom aksjeemisjoner.

april 23, 2013 13:49:38 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2010

I 2. kvartal 2010 ble det omsatt unoterte aksjer for ca. NOK 344 mill. I tilsvarende periode i 2009 var omsetningen ca. 320 mill.

april 23, 2013 14:39:17 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2010

Omsetningen av unoterte aksjer i 1. kvartal 2010 er over fem ganger så høy som i tilsvarende periode i 2009.

mai 27, 2013 12:19:09 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2009

Omsetningen av unoterte aksjer i 3. kvartal 2009 endte på NOK 351 mill., hvilket tilsvarer ca. halvparten av omsetningen i tilsvarende periode i 2008.

mai 27, 2013 12:24:36 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2009

Omsetningen av unoterte aksjer i 2. kvartal 2009 er fortsatt lav; likevel høyere enn 1. kvartal 2009.

mai 27, 2013 12:32:47 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2009

Lav omsetning av unoterte aksjer i 1. kvartal 2009; sterkt påvirket av lav omsetning på Oslo Børs.

mai 27, 2013 12:46:42 Statistikk

Sluttkurser for unoterte aksjer 2008

Sluttkurser for unoterte aksjer 2008 er nå tilgjengelige

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no