Statistikk

juli 16, 2013 10:08:07 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2013

Omsetningen i 2 kvartal 2013 av unoterte aksjer på OTC-listen endte på NOK ca 1,2 mrd.

april 23, 2013 16:31:50 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2013

Omsetningen av unoterte aksjer 1. kvartal 2013 endte på NOK 1,2 milliarder sammenlignet med NOK 988 millioner samme periode i fjor.

april 23, 2013 16:28:55 Statistikk

Bransjestatistikk 2012

Bransjestatistikk for 2012 med historiske tall for verdipapirforetak er publisert som Power-Point-presentasjon (pdf-fil). Statistikken er basert på Finanstilsynets tall og omfatter også foretak som ikke er medlem av Norges Fondsmeglerforbund. Anslagsvis har medlemmer av NFMF 80-90 pst av de totale driftsinntektene i bransjen.

april 23, 2013 16:26:51 Statistikk

OTC-statistikk 2012

Omsetningen av unoterte aksjer i 2012 endte på ca. NOK 3 mrd. som er en nedgang fra i fjor da omsetningen endte på ca NOK 7,3 mrd.

april 23, 2013 16:04:39 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2012

Omsetningen av unoterte aksjer i 3. kvartal 2012 endte på NOK 504 millioner sammenlignet med NOK 1,8 milliarder samme periode i fjor.

april 23, 2013 16:03:49 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2012

Omsetningen av unoterte aksjer i 2. kvartal 2012 endte på NOK 712 millioner sammenlignet med NOK 2,23 milliarder samme periode i fjor.

april 23, 2013 16:02:59 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2012

Omsetningen av unoterte aksjer i 1. kvartal 2012 endte på NOK 988 millioner sammenlignet med NOK 2,45 milliarder samme periode i fjor.

april 23, 2013 16:02:08 Statistikk

Bransjestatistikk 2011

Bransjestatistikk for flere år for verdipapirforetak er publisert som Power-Point-presentasjon (pdf-fil). Statistikken er basert på Finanstilsynets tall og omfatter også foretak som ikke er medlem av Norges Fondsmeglerforbund. Anslagsvis har medlemmer av NFMF 80-90 pst av de totale driftsinntektene i bransjen.

april 23, 2013 16:00:42 Statistikk

OTC-statistikk 2011

Omsetningen av unoterte aksjer i 2011 endte på ca. NOK 7,3 mrd. sammenlignet med ca NOK 2,9 mrd i 2010.

april 23, 2013 15:31:19 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2011

Omsetningen for 3. kvartal 2011 var på NOK 1,8 milliarder mot NOK 716 millioner samme periode i fjor.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no