Vi har endret navn

Norges Fondsmeglerforbund har endret navn til Verdipapirforetakenes Forbund

 

Verdipapirforetakene arbeider i en del av finansnæringen som er i sterk endring. Digitale handelsløsninger har bidratt til at betydningen av tradisjonell meglervirksomhet er på vei ned. Samtidig har verdipapirforetakene opplevd en kraftig økning i etterspørselen etter spesialiserte tjenester knyttet til innhenting av kapital, eierskifter og til omstrukturering av selskaper.

Fondsmegler og fondsmeglerforetak er heller ikke lenger betegnelser som benyttes i praksis. Inntil 2007 var fondsmegler en beskyttet tittel for personer med fondsmeglereksamen og betegnelsen fondsmeglerforetak var forbeholdt foretak med konsesjon etter verdipapirhandelloven.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no