Presseseminar for næringslivsjournalister - 04.10.2007

Norges Fondsmeglerforbund inviterer til presseseminar for næringslivsjournalister.

1. november 2007 iverksettes den største lovreformen for aktørene i verdipapirmarkedene som har funnet sted i nyere tid. Alle land i EU/EØS området skal fra 1. november ha implementert MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). I Norge skjer dette gjennom omfattende endringer i verdipapirhandelloven med tilhørende forskrifter. Formålet med MiFID er å styrke investor beskyttelsen og å stimulere til økt konkurranse mellom markedsplasser.

 Norges Fondsmeglerforbund inviterer derfor til et seminar hvor hovedinnholdet i det nye regelverket presenteres samt hvorledes gjennomføring av regelverket skjer i verdipapirforetakene.

 

Seminaret vil bli avholdt onsdag 10. oktober 2007, kl 14.00 til 17.00 i Christiania Quartalet, Grev Wedelsplass 5

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no