Positivt år for NOTC

Det ble omsatt aksjer på NOTC-listen for ca NOK 4 milliarder i 2020 sammenlignet med NOK 2,4 milliarder i 2019. Vaccibody var den mest omsatte aksjen, mens Arctic Securities hadde den høyeste markedsandelen blant meglerforetakene. I Q4 2020 var det Quantafuel som var den mest omsatte aksjen, mens Pareto Securities hadde høyeste andel av omsetningen.

Det ble registrert åtte nye selskaper på NOTC-listen i 2020. Elleve selskaper er avregistrert hvorav åtte selskaper ble notert på Euronext Growth (Merkur Market) og ett på Oslo Børs. To selskaper ble avregistrert som følge av M&A transaksjon. Selskapene på NOTC-listen hentet inn ca NOK 2,9 milliarder i ny aksjekapital i løpet av året.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no