Nytt styre i Forbundet - 09.04.2008

Generalforsamlingen i Norges Fondsmeglerforbund valgte nytt styre 8. april 2008

Generalforsamlingen i Norges Fondsmeglerforbund valgte nytt styre 8. april 2008.

 

Luciana Berger (Fondsfinans ASA) trådte ut av styret etter to år som varamedlem.

 

Lars Thorstensen (Nordnet Bank NUF) og Tor Lægreid (Glitnir Privatøkonomi) trådte ut av styret tidligere i år som følge av skifte av arbeidsgiver.

 

Hans Henrik Klouman (SEB Enskilda AS) ble valgt inn i styret for to år.

 

Halvor Z. Olsen (Verdispar Securities AS) og Arne Lien (Fondsfinans ASA) trer inn i styret for ett år som henholdsvis 1. og 2. varamedlem.

 

Styreleder Per-Ove Breivold (ABG Sundal Collier) og Nestleder Tom Kristoffersen (Carnegie ASA) er gjenvalgt for ett år.

 

Styremedlemmer Runar Meland (First Securities ASA) og Paal Karstensen

(DnB NOR Markets) ble gjenvalgt for to år.

 

Petter Bakken (Arctic Securities ASA) og Ole Henrik Bjørge (Pareto Securities AS) var ikke på valg i år.

 

Styrets sammensetning for 2008 er som følger:

 

Styreleder: Per-Ove Breivold (ABG Sundal Collier ASA)

Nestleder: Tom Kristoffersen (Carnegie ASA)

Styremedlem: Petter Bakken (Arctic Securities ASA)

Styremedlem: Runar Meland (First Securities ASA)

Styremedlem: Hans Henrik Klouman (SEB Enskilda AS)

Styremedlem: Paal Karstensen (DnB NOR Markets)

Styremedlem: Ole Henrik Bjørge (Pareto Securities AS)

Varamedlem: Halvor Z. Olsen (Verdispar Securities AS)

Varamedlem: Arne Lien (Fondsfinans ASA)

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no