Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 25.04.2008

Klagen gjaldt kjøp av aksjeindekserte obligasjoner. Innklagede kritiseres for å ha gitt villedende informasjon i mail til klager.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no