Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 22.05.2008

Klagen gjaldt markedsføring av emisjon i EOC Limited (”EOC”) 28. september 2007. Innklagede fungerte som distributør for emisjonen, som ble gjennomført i forbindelse med notering av EOCs aksjer på Oslo Børs. Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no