Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 19.02.2008

Klagen gjaldt strid om antall aksjer i kjøpsordre på aksjer i Sevan Marine ASA. Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no