Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 17.10.2007

Klagen var rettet mot Nordea Markets og gjaldt gjennomføring av salgsordre mottatt per telefaks. Klager fikk medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no