Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 16.03.2007

Klagen gjaldt mangelfull og feilaktig informasjon fra tilrettelegger i forbindelse med emisjon. Klagen ble ikke tatt til følge.

Klagen var rettet mot DnB NOR Markets og gjaldt mangelfull og feilaktig informasjon fra tilrettelegger i forbindelse med emisjon. Klagen ble ikke tatt til følge.

 

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no