Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 12.12.2007

Klagen var rettet mot Netfonds Bank ASA og gjaldt gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no