Ny avgjørelse fra Etisk Råd

Klagen omhandler tegning av aksjer i Skeie Drilling & Production ASA (SKDP), som den gang het ProdJack ASA, i forbindelse med emisjon i februar 2007. Klagen gis delvis medhold. DnB Nor Markets meddeles irettesettelse for meglers brudd på de dagjeldende etiske normer § 4-2 (2).

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no