Norsk finansnæring sikres adgang til det europeiske marked

Norsk finansnæring sikres adgang til det europeiske marked og ESA gis tilsynsmyndighet.

Den 14.oktober 2014 ble regjeringen enig med de andre EØS EFTA-landene og EU-landene om en EØS-tilpasning til EUs nye tilsynsstruktur på finansmarkedsområdet. Dette vil gi norske bedrifter sikker adgang til det europeiske markedet for finansielle tjenester, samt gi ESA tilsynsmyndighet. Følgelig vil ESA ha kompetanse til å treffe rettslige bindende vedtak mot nasjonale tilsynsmyndigheter og enkeltinstitusjoner i Norge.
Det forventes at Stortinget i løpet av kort tid vil vedta avtalen med ¾ flertall. Dersom Stortinget vedtar avtalen vil dette medføre flere nye regler på finansområdet i Norge. Det vil blant annet gis nye regler om shortsalg og derivathandel (EMIR-forordningen).

Les pressemeldingen her

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no