Ni av ti kvinner i front-finans er svært positive til å jobbe i bransjen

Kapital har i dagens utgave et intervju med Alexandra Morris og Ida Christine Gyldenløve der de omtaler en rapport som VPFF har utført sammen med en gruppe kvinner som arbeider i front-finans. Rapporten bekrefter at kvinnene som jobber i front-finans er svært tilfredse, og at finansbransjen er en attraktiv arbeidsplass for kvinner.  

Her finner dere både den norske kortversjonen av rapporten som fokuserer på kvinnene som arbeider i front-finans i dag, og den omfattende rapporten på engelsk som er utarbeidet i samarbeid med Kepler-Cheuvreux som også inneholder resultater fra undersøkelsen rettet mot norske studenter på NHH, BI og NTNU samt en mindre undersøkelse rettet mot kvinner som har sluttet i front-finans.

Svarene vi har fått gir oss god forståelse for hvordan situasjonen faktisk er for kvinner som er ute i vår industri i dag og vi har samtidig fått god innsikt i hva studenter, og spesielt de kvinnelige, har av informasjonsbehov.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no