NSAs kommentarer til EU-kommisjonens "hasteendringer" i MIFID II regelverket

EU-kommisjonen har foreslått "hasteendringer" i MIFID II regelverket knyttet til effektene av pandemien. Endringsforslagene skal gjøre det enklere for aktørene i kapitalmarkedet; blant annet ved å lette på administrative forpliktelser. Nordic Securities Association sine kommentarer til kommisjonens forslag ser du her:

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no