NSA har avgitt høringssvar til ESMA om ny EU-regulering

Nordic Securities Association (NSA) som Forbundet er en del av, har besvart en rekke spørsmål i ESMA's Discussion Paper og Consultation Paper vedrørende kommende EU-regulering

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no