MiFID seminar - 30.05.2007

MiFID seminar avholdes 20. juni 2007

Stortingets vedtok 29. mai 2007 ny lov om verdipapirhandel (MiFID) som trer i kraft 1. november 2007. Det avholdes seminar om MiFID for alle verdipapirforetak med konsesjon og foretak som må søke konsesjon, onsdag 20. juni 2007 kl. 12.30 på Felix Konferansesenter, Aker Brygge.

Her er programmet til seminaret

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no