MiFID II kan gi store utfordringer

MiFID II kan bli en stor utfordring for det norske verdipapirmarkedet

Det foregår nå intense diskusjoner internt i EU-organer om hvordan omsetning av noterte verdipapirer skal organiseres. Noen av de forslag som ligger på bordet kan bli svært negative for det norske markedet, særlig for små og mellomstore selskaper som ikke har betydelig likviditet i utestående aksjebeholdning. 

Det kan gå mot en autorisering av verdipapirforetakenes interne kryssingssystemer ved innføring av et nytt regelverk for OTF (Organized Trading Facility). I EU diskuteres det nå om hvordan markedet skal organiseres. Blant temaene er:

  • All handel i aksjer skal gå gjennom elektroniske plattformer (RM, MTF, OTF, SI)
  • Sterk begrensning av adgangen til å melde internhandler (Negotiated Trades)
  • Deltagelse i Book-building prosesser tillatt kun for profesjonelle investorer

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no