MiFID II er gjennomført i Norge

VPFF, Oslo Børs, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon og Verdipapirfondenes Forening ba i et felles brev til Finansdepartementet i juni 2016 om at departementet legger til rette for at MiFID II og MiFIR blir gjennomført i Norge innen den samme fristen som i EU. Dette ble gjennomført i Norge gjennom forskrifter som ble gitt før årsskiftet 2018.

Stortinget behandler i løpet av vårsesjonen omfattende endringer i verdipapirhandelloven slik at MiFID II og MiFIR blir inkorporert i norsk lovgivning. Det foreligger også en NOU som foreslår hvordan de utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR skal gjennomføres i norsk lovgivning. 

I praksis vil verken lovforslaget som behandles i Stortinget, eller forslagene i NOU'en, få nevneverdig betydning da EU's rettsakter allerede er gjort gjeldende i Norge ved de forskriftene som er gitt med hjemmel i dagens verdipapirhandellov. 

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no