Lederskifte i Verdipapirforetakenes Forbund

Sindre Støer overtar som administrerende direktør etter Per Broch Mathisen som blir fagdirektør.  Sindre Støer har lang erfaring som leder og fagressurs i ulike finansinstitusjoner, blant annet som sjef for den globale investeringsbankvirksomheten i Swedbank. Lederskifte skjer som følge av at Per Broch Mathisen ønsker å fratre sin stilling etter å ha innehatt den i mer enn 28 år og har passert 60 år.

"Verdipapirforetakene er utpregede kompetansebedrifter og en viktig ressurs for norsk næringsliv.  Bransjen forestår samfunnsviktige oppgaver som kapitalinnhenting og strukturendringer, samt at den bidrar til effektive transaksjonsmarkeder for verdipapirer.  Etter 25 år i bransjen gleder jeg meg til nye og spennende oppgaver med å håndtere viktige spørsmål som rammebetingelser, teknologiutvikling og lønnsomhet. Jeg har dyp respekt for alle de dyktige menneskene i medlemsforetakene, og jeg ser fram til samarbeidet", sier Sindre Støer.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no