Glitnir Privatøkonomi AS er strøket fra medlemslisten - 14.04.2008

Glitnir Privatøkonomi er strøket fra medlemslisten etter å ha mistet konsesjonen fra Kredittilsynet.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no