Forskrift til verdipapirhandelloven vedtatt - 29.06.2007

Finansdepartementet har i dag fastsatt ny forskrift om verdipapirhandel (verdipapirforskrift) og en ny forskrift om regulerte markeder (børsforskrift).

Finansdepartementet har i dag fastsatt ny forskrift om verdipapirhandel (verdipapirforskrift) og en ny forskrift om regulerte markeder (børsforskrift). Forskriftene gis med hjemmel i verdipapirhandelloven og børsloven, og vil gjennomføre EØS-reglene som svarer til EUs finansmarkedsdirektiv (MiFID) og rapporteringsdirektiv. For å øke brukervennligheten, har Finansdepartementet samlet eksisterende forskrifter til hhv. verdipapirhandelloven og børsloven i samleforskrifter til de to lovene. 

Forskriftene vil dels tre i kraft 1. november 2007, og dels 1. januar 2008. Fra samme tidspunkter vil ny verdipapirhandellov og ny børslov tre i kraft.

Klikk her for departementets pressemelding.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no