Forbrukerrådet kritiske til Klagehjelp AS

Forbrukerrådet har siden 2013 vært kritiske til hvordan Klagehjelp AS bistår forbrukere med å klage.

Etisk Råd mottar klager som er basert på bistand fra Klagehjelp AS. Slike klager er ofte foreldet i henhold til regelverket for klagebehandling hos Etisk Råd. Se omtale på Forbrukerrådets hjemmeside.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no