Felles nordisk uttalelse om bærekraftig finansiering

Den nordiske foreningen for verdipapirforetak (NSA) er enige om en felles uttalelse til EU-kommisjonen om lovgivningen for bærekraftig finansiering

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no