FATCA forskriften er fastsatt

Forskrift om endring i samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt er fastsatt og kunngjort på Lovdata:

http://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-06-23-855

 

Norge har inngått en avtale med USA som medfører at finansielle kontoer som tilhører ”amerikanske personer” skal rapporteres til amerikanske myndigheter via norske skattemyndigheter. Finansielle kontoer omfatter blant annet verdipapirer. Bestemmelsene som implementerer FATCA-avtalen i norsk lov er inntatt i ligningsloven. Forskriften er gitt med hjemmel i ligningsloven og gir detaljerte bestemmelser om blant annet verdipapirforetakenes plikter knyttet til identifisering og rapportering av ”amerikanske personer”.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no