Avgjørelse Etisk Råd 19.8.2014

Saken gjelder klage på angivelig feil ved veksling av valutapost, idet Nordnet Bank NUF gjennomførte veksling fra GBP til NOK, ved overføring av valutapost fra klagers konto i London til klagers konto hos Nordnet.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no