Aktivt første kvartal i OTC-markedet

Det ble omsatt aksjer på NOTC-listen for ca NOK 830 millioner fordelt på 8291 handler sammenlignet med NOK ca 1,5 milliarder fordelt på 1574 handler tilsvarende periode i fjor. Gjennomsnittlig transaksjonsstørrelse er dermed ca en tiendepart av hva den var i fjorårets første kvartal. FREYR var den mest omsatte aksjen, mens DNB Markets hadde den høyeste markedsandelen blant meglerforetakene. 

Det ble registrert åtte nye selskaper på NOTC-listen første kvartal. Tre  selskaper er avregistrert hvorav to selskaper ble notert på Euronext Growth og ett ble avregistrert som følge av oppkjøp. Selskapene på NOTC-listen har hentet inn ca NOK 3 milliarder i ny aksjekapital i løpet første kvartal.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no