Aktivt første halvår i OTC-markedet

Det ble omsatt aksjer på NOTC-listen for ca NOK 1,1 milliarder fordelt på 11223 handler første halvår 2021 sammenlignet med NOK ca 2,4 milliarder fordelt på 3542 handler tilsvarende periode i fjor. Gjennomsnittlig transaksjonsstørrelse er dermed ca en sjetteepart av hva den var i fjorårets første halvår. FREYR var den mest omsatte aksjen, mens DNB Markets hadde den høyeste markedsandelen blant meglerforetakene. 

Det ble registrert ni nye selskaper på NOTC-listen første halvår. Åtte selskaper er avregistrert hvorav fem selskaper ble notert på Euronext Growth.  Selskapene på NOTC-listen har hentet inn ca NOK 4,3 milliarder i ny aksjekapital i løpet første kvartal.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no