Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

mars 21, 2018 10:44:46 Nyheter

Etisk Råds avgjørelse 2017/3

Klage på rådgivning og markedsføring i forbindelse med overføring av aksjer fra VPS-konto til en kapitalforsikringskonto.

nov 08, 2017 12:50:05 Nyheter

Etisk Råds avgjørelse 2017/2

Swedbank klaget inn Sparebank 1 Markets for brudd på VPFFs etiske normer i forbindelse med Sparebank 1 Markets' bruk av "tombstones" i markedsføring.

april 19, 2017 12:56:29 Nyheter

Oslo Børs overtar NOTC

Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF) etablerte informasjonssystemet NOTC for unoterte aksjer i 1999. I 2006 kjøpte Oslo Børs 50% av aksjene i NOTC AS. Siden da har Oslo Børs eid selskapet sammen med VPFF. Det er nå inngått avtale om at Oslo Børs kjøper VPFFs 50%-andel, og selskapet blir dermed heleid av Oslo Børs.

NOTC utgjør det såkalte OTC-markedet i Norge.  

juni 17, 2016 07:10:58 Nyheter

Ni av ti kvinner i front-finans er svært positive til å jobbe i bransjen

Kapital har i dagens utgave et intervju med Alexandra Morris og Ida Christine Gyldenløve der de omtaler en rapport som VPFF har utført sammen med en gruppe kvinner som arbeider i front-finans. Rapporten bekrefter at kvinnene som jobber i front-finans er svært tilfredse, og at finansbransjen er en attraktiv arbeidsplass for kvinner.  

juni 06, 2016 10:54:29 Nyheter

Etisk Råds avgjørelse 2016/1

Klage på at handelsplattformen var nede som følge av tekniske problemer.

mai 20, 2016 09:00:54 Nyheter

2015/9 Etisk Råds avgjørelse

Klage på kursbortfall.

april 08, 2016 10:00:27 Nyheter

Sak 2015/4 Etisk Råds avgjørelse

Klage på manglende undersøkelse av fakta i forbindelse med tilretteleggelse av en aksjeemisjon, og at opplysningene kommunisert i informasjonsmaterialet ikke var korrekte.

jan 29, 2016 09:32:41 Nyheter

Forbrukerrådet kritiske til Klagehjelp AS

Forbrukerrådet har siden 2013 vært kritiske til hvordan Klagehjelp AS bistår forbrukere med å klage.

jan 29, 2016 08:58:10 Nyheter

Sak 2015/8 Etisk Råds avgjørelse

Klage på rådgivning i forbindelse med investering i et eiendomsprosjekt i Romania.

jan 20, 2016 10:04:09 Nyheter

Sak 2015/7 - Etisk Råds avgjørelse

Klage på informasjon gitt i forbindelse med et eiendomsprosjekt i Romania. Klagen ble avvist som foreldet.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no