Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

sep 15, 2020 12:30:08 Nyheter

Ny anbefaling om lydopptak

VPFF har fastsatt ny anbefaling om lydopptak mm.

aug 13, 2019 15:18:20 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd 2020-1

Klage på kundehåndtering. Klager fikk ikke medhold.

jan 17, 2019 09:36:56 Nyheter

Verdiansettelsen pr 1 januar 2020 publisert

VPFF leverer beregnede verdier pr 1. januar på børsnoterte finansielle instrumenter samt en rekke unoterte obligasjonslån. Disse verdiene oversendes VPS og benevnes som ligningsverdier. VPFF har f.o.m. 2015 inngått avtale med Nordic Bond Pricing AS som har beregnet verdien på langt de fleste obligasjonslån basert på prisinformasjon fra ledende verdipapirforetak innen obligasjonshandel.

Listen med ligningskurser vil bli supplert/oppdatert etter hvert som nye data kommer inn. Du finner listen under knappen For Investor

Verdiansettelsen pr 1 januar publisert

VPFF leverer beregnede verdier pr 1. januar på børsnoterte finansielle instrumenter samt en rekke unoterte obligasjonslån. Disse verdiene oversendes VPS og benevnes som ligningsverdier. VPFF har f.o.m. 2015 inngått avtale med Nordic Bond Pricing AS som har beregnet verdien på langt de fleste obligasjonslån basert på prisinformasjon fra ledende verdipapirforetak innen obligasjonshandel.

Listen med ligningskurser vil bli supplert/oppdatert etter hvert som nye data kommer inn. Du finner listen under knappen For Investor

aug 22, 2018 09:57:39 Nyheter

Felles nordisk uttalelse om bærekraftig finansiering

Den nordiske foreningen for verdipapirforetak (NSA) er enige om en felles uttalelse til EU-kommisjonen om lovgivningen for bærekraftig finansiering

juli 31, 2018 10:37:13 Nyheter

Etisk Råds avgjørelse 2018/1

Saken gjelder klage på investeringsrådgivning på grunn av brudd på god forretningsskikk.

april 20, 2018 08:26:44 Nyheter

Seminar om kapitaltilgang

Bergen Næringsråd og Civita arrangerte nylig et frokostmøte om kapitaltilgang med tema: Hvordan sikre god kapitaltilgang. Se webcast fra møtet her

april 20, 2018 08:13:04 Nyheter

Ønsker flere kvinner i Finans

NHH tar tak for å få kvinner inn på Masterstudiene i Finans. Les artikkel i NHH Bulletin her

mars 21, 2018 10:44:46 Nyheter

Etisk Råds avgjørelse 2017/3

Klage på rådgivning og markedsføring i forbindelse med overføring av aksjer fra VPS-konto til en kapitalforsikringskonto.

nov 08, 2017 12:50:05 Nyheter

Etisk Råds avgjørelse 2017/2

Swedbank klaget inn Sparebank 1 Markets for brudd på VPFFs etiske normer i forbindelse med Sparebank 1 Markets' bruk av "tombstones" i markedsføring.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no