Revisjon av MiFID - 15.4.2010

The Commitee of European Securities (CESR) har utarbeidet høringsnotater om revisjon av MiFID.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no