MiFID - Høringer - 3.6.2010

Norges Fondsmeglerforbund har gjennom Nordic Securities Association (NSA) avgitt høringsuttalelser til CESR's forslag til endringer i MiFID-regelverket. Det er høringer knyttet til hhv. investorbeskyttelse, markedsplasser for aksjer og transaksjonsrapportering.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no