Høringsuttalelse T2S - 7.12.2011

Norges Fondsmeglerforbund har avgitt høringsuttalelse om T2S. På det nåværende tidspunkt vil Forbundet ikke anbefale at VPS inngår avtale med European Central Bank om tilslutning til T2S. Vi vil anbefale at VPS ser an utviklingen med T2S-prosjektet både teknisk og kommersielt samt hvilke Csd’er/sentralbanker som slutter seg til T2S.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no