Høringsuttalelse MiFID-review - 7.2.2011

Norges Fondsmeglerforbund har i samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner avgitt høringsuttalelse til EU-kommisjonens konsultasjonsdokument vedrørende endringer av MiFID-reguleringen.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no