Høringsuttalelse - 18.09.2008

Forbundet avga 9. september 2008 høringsuttalelse vedrørende utkast til forskrifter om egenhandel og forskrifter om tilknyttede agenter.

Klikk her for høringsuttalelser.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no