Høringsuttalelse - 14.11.2007

Høringsuttalelse - vedrørende overtakstilbud.

Forbundet har avgitt høringsuttalelse vedrørende forslag til forskriftsbestemmelser i verdipapirforskriften om overtakelsestilbud.

Klikk her for høringsuttalelser.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no