Høringsuttalelse - 13.9.2010

Norges Fondsmeglerforbund har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag til regler om godtgjørelse i finanssektoren.

Norges Fondsmeglerforbund støtter det overordnede mål for regulering av godtgjørelse i finanssektoren. Forbundet mener at forskriften i størst mulig grad bør basere seg på en ord for ord gjengivelse av EU-kommisjonens henstilling og bestemmelsene i kapitalkravsreglene. Dette vil også sikre at norske verdipapirforetak kan praktisere konkurransedyktige bonussystemer på linje med internasjonale konkurrenter. I høringsuttalelsen påvises en rekke avvik fra EU-reguleringen.

Høringsuttalelser 2010

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no