Høringsuttalelse - 10.05.2007

Høringsuttalelse vedrørende MiFID - forskriften

Forbundet har avgitt høringsuttalelse vedrørende utkast til utfyllende forskrift om verdipapirhandel og lov om regulerte markeder (MiFID - forskriften).

 

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no