Høringsuttalelse - 02.10.2007

Høringsuttalelse vedrørende transaksjonsrapportering etter MiFID

Forbundet har avgitt høringsuttalelse vedrørende transaksjonsrapportering etter MiFID.
Klikk her for Høringsuttalselser.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no