Høringsnotat - 24.10.2007

Høringsnotat - Forskrifter om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Vedlagt høringsnotat fra Kredittilsynet, hvor det foreslås forskrifter om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter med høringsfrist 1. desember 2007.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no