Høringer

mai 27, 2013 11:29:03 Høringer

Høringsuttalelse - 19.10.2009

The Nordic Securities Association (NSA) har avgitt høringsuttalselse til CESRs høringsdokument vedrørende short-salg.

mai 27, 2013 11:26:17 Høringer

Høringsuttalelse - 17.11.2009

The Nordic Securities Association (NSA) som Norges Fondsmeglerforbund er en del av, har i samarbeid med flere internasjonale næringsorganisasjoner innen finans avgitt uttalelse til CESR’s høringsdokument vedrørende etablering av datasentraler for registrering av OTC derivat kontrakter.

mai 27, 2013 11:23:31 Høringer

Høringsuttalelse - 15.12.2009

The Nordic Securities Association (NSA) har avgitt uttalelse til CESR's høringsdokument vedrørende definisjonen av rådgivning under MiFID regelverket.

mai 27, 2013 11:15:16 Høringer

Høringsuttalelse - 29.12.2009

The Nordic Securities Association (NSA) har avgitt høringsuttalelse til CESR's høringsuttalelse - Inducements: Good and Poor practices

mai 27, 2013 14:38:42 Høringer

Høringsuttalelse - 18.09.2008

Forbundet avga 9. september 2008 høringsuttalelse vedrørende utkast til forskrifter om egenhandel og forskrifter om tilknyttede agenter.

mai 27, 2013 14:35:11 Høringer

Høringsuttalelse - 23.12.2008

NFMF har avgitt høringsuttalelse til forslaget fra Kredittilsynet om plikt for verdipapirforetakene til å foreta lydopptak (taping) av alle samtaler med kunder. NFMF har sterke innvendinger mot forslaget om å tape mobilsamtaler. NFMF støtter flere av forslagene i høringsnotatet, herunder skjerpet dokumentasjonsplikt for elektronisk kommunikasjon.

mai 27, 2013 16:30:25 Høringer

Høringsuttalelse - 10.05.2007

Høringsuttalelse vedrørende MiFID - forskriften

mai 27, 2013 16:28:55 Høringer

Høringsuttalelse - 26.06.2007

Forbundet har avgitt høringsuttalelse vedrørende transaksjonsrapportering etter MiFID.

mai 27, 2013 16:27:04 Høringer

Høringsnotat - 20.08.2007

Høringsnotat om forskrifter om transaksjonsrapportering

mai 27, 2013 16:05:12 Høringer

Høringsuttalelse - 03.12.2007

Høringsuttalelse vedrørende samensatte produkter

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no