Høringer

juli 16, 2013 10:51:29 Høringer

Høring om eierkontrollregler for Oslo Børs og VPS

Oslo Børs og VPS har viktige funksjoner i samfunnsøkonomien og utfører viktige samfunnsoppgaver. Derfor bør dagens eierbegrensiningsregler opprettholdes så langt mulig, skriver NFMF i en høringsuttalelse

juli 16, 2013 10:37:32 Høringer

Høring om FATCA

Norges Fondsmeglerforbund stiller seg meget postiv til at Norge har inngått bilateral avtale med USA vedrørende gjennomføring av FATCA. En del praktiske spørsmål bør avklares i forbindelse med utarbeidelsen av forskriftene

juli 16, 2013 10:36:45 Høringer

Høring om AIFMD

Prosjektfinansiering eller syndikering er en svært viktig finansieringskilde for blant annet norske rederier og riggeiende selskaper. I høringsuttalesen peker NFMF på viktigheten av gode rammebetingelser for denne finansieringsformen

april 23, 2013 15:18:23 Høringer

Høringsuttalelse MiFID-review - 7.2.2011

Norges Fondsmeglerforbund har i samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner avgitt høringsuttalelse til EU-kommisjonens konsultasjonsdokument vedrørende endringer av MiFID-reguleringen.

april 23, 2013 15:57:21 Høringer

Høringsuttalelse T2S - 7.12.2011

Norges Fondsmeglerforbund har avgitt høringsuttalelse om T2S. På det nåværende tidspunkt vil Forbundet ikke anbefale at VPS inngår avtale med European Central Bank om tilslutning til T2S. Vi vil anbefale at VPS ser an utviklingen med T2S-prosjektet både teknisk og kommersielt samt hvilke Csd’er/sentralbanker som slutter seg til T2S.

april 23, 2013 14:41:07 Høringer

NSA position paper on OTC derivatives - 19.3.2010

The Nordic Securities Association (NSA) has composed a postition paper to the European Commission (EC) regarding OTC derivatives.

april 23, 2013 14:38:07 Høringer

CESR Høringsuttalelse - 7.4.2010

The Danish, Finnish and Norwegian Securities Dealers Association has made comments to CESR's proposal to extend major shareholding notifications to instruments of similar economic effect to holding shares.

april 23, 2013 14:35:13 Høringer

Revisjon av MiFID - 15.4.2010

The Commitee of European Securities (CESR) har utarbeidet høringsnotater om revisjon av MiFID.

april 23, 2013 14:25:25 Høringer

MiFID - Høringer - 3.6.2010

Norges Fondsmeglerforbund har gjennom Nordic Securities Association (NSA) avgitt høringsuttalelser til CESR's forslag til endringer i MiFID-regelverket. Det er høringer knyttet til hhv. investorbeskyttelse, markedsplasser for aksjer og transaksjonsrapportering.

april 23, 2013 13:36:53 Høringer

Høringsuttalelse - 13.9.2010

Norges Fondsmeglerforbund har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag til regler om godtgjørelse i finanssektoren.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no