Nyhetsarkiv

mai 27, 2013 15:11:45 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Sparebanken Møre - 06.09.2007

Sparebanken Møre er fra 6. september 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:11:06 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Axir ASA - 24.09.2007

Axir ASA er fra 24. september 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:10:10 Nyheter

Presseseminar for næringslivsjournalister - 04.10.2007

Norges Fondsmeglerforbund inviterer til presseseminar for næringslivsjournalister.

mai 27, 2013 15:07:04 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 17.10.2007

Klagen var rettet mot Nordea Markets og gjaldt gjennomføring av salgsordre mottatt per telefaks. Klager fikk medhold.

mai 27, 2013 15:05:57 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Sparebanken Sogn og Fjordane - 18.10.2007

Sparebanken Sogn og Fjordane er fra 18. oktober 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:04:40 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Medici Corporate ASA - 06.11.2007

Medici Corporate ASA er fra 1. nov 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:03:49 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 06.12.2007

Klagen var rettet mot Nordea Markets og gjaldt dekningshandel som følge av omvendt split (”spleis”). Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 15:02:42 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 12.12.2007

Klagen var rettet mot Netfonds Bank ASA og gjaldt gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 15:01:19 Nyheter

Opprettet versjon av bransjestandard nr. 3 - 13.12.2007

Opprettet versjon av bransjestandard nr. 3 - Forholdet mellom corporate- og analysavdelingen.

NFMF har utarbeidet en opprettet versjon av bransjestandard nr. 3 om forholdet mellom corporate- og analysavdelingen.

mai 27, 2013 14:59:25 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Landsbanki Norge - 18.12.2007

Landsbanki Norge er fra 14. desember 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no