Nyhetsarkiv

mai 27, 2013 16:30:25 Høringer

Høringsuttalelse - 10.05.2007

Høringsuttalelse vedrørende MiFID - forskriften

mai 27, 2013 16:28:55 Høringer

Høringsuttalelse - 26.06.2007

Forbundet har avgitt høringsuttalelse vedrørende transaksjonsrapportering etter MiFID.

mai 27, 2013 16:27:04 Høringer

Høringsnotat - 20.08.2007

Høringsnotat om forskrifter om transaksjonsrapportering

mai 27, 2013 16:23:19 Høringer

Høringsuttalelse - 02.10.2007

Høringsuttalelse vedrørende transaksjonsrapportering etter MiFID

mai 27, 2013 16:21:27 Høringer

Høringsnotat - 24.10.2007

Høringsnotat - Forskrifter om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

mai 27, 2013 16:10:47 Høringer

Høringsuttalelse - 14.11.2007

Høringsuttalelse - vedrørende overtakstilbud.

mai 27, 2013 16:05:12 Høringer

Høringsuttalelse - 03.12.2007

Høringsuttalelse vedrørende samensatte produkter

mai 27, 2013 15:58:25 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 16.03.2007

Klagen gjaldt mangelfull og feilaktig informasjon fra tilrettelegger i forbindelse med emisjon. Klagen ble ikke tatt til følge.

mai 27, 2013 15:53:45 Nyheter

MiFID seminar - 30.05.2007

MiFID seminar avholdes 20. juni 2007

Stortingets vedtok 29. mai 2007 ny lov om verdipapirhandel (MiFID) som trer i kraft 1. november 2007. Det avholdes seminar om MiFID for alle verdipapirforetak med konsesjon og foretak som må søke konsesjon, onsdag 20. juni 2007 kl. 12.30 på Felix Konferansesenter, Aker Brygge.

mai 27, 2013 15:51:55 Nyheter

Nytt medlemsforetak: WarrenWicklund Asset Management ASA - 04.06.2007

WarrenWicklund Asset Management ASA er fra 1. juni 2007 tatt opp som assosiert medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no