Nyhetsarkiv

juli 16, 2013 09:48:30 Nyheter

OTC-statistikk for 2. kvartal 2013

Omsetningen i 2 kvartal 2013 av unoterte aksjer på OTC-listen endte på NOK ca 1,2 mrd mot NOK 712 mill samme periode i fjor. Omsetningen 1. halvår var på NOK ca 2,4 mrd mot ca NOK 1,7 mrd samme periode i fjor. OTC-selskapene har gjennomført emisjoner for ca NOK 4,4 mrd 1. halvår 2013. Et nytt selskap ble registrert i 2. kvartal (Greenship Bulk Trust). Se statistikken under NOTC-statistikk.

mai 28, 2013 08:52:39 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 4. kvartal 2006

Aktiviteten i 2006 var rekordhøy. Omsetningen av unoterte aksjer registrert på OTC-listen endte på NOK 21, 4 mrd mot NOK 16,5 mrd i 2005.

mai 28, 2013 08:49:12 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2007

Omsetningen av unoterte aksjer var ca 6,1 mrd i 1 kvartal 2007 mot 6,8 mrd samme periode i fjor. Det er blitt registrert 16 nye selskaper på OTC listen de 3 første mnd i 2007.

mai 28, 2013 08:46:18 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2007

Omsetningen av unoterte aksjer var for 2 kvartal 2007 på ca 6,9 mrd mot 5,8 mrd i samme periode i fjor. Hittil i år har omsetningen vært på 13 mrd mot 12,7 mrd i samme periode i fjor. Det er registrert 31 nye selskaper på OTC - listen hittil i år. 17 selskaper er avregistrert som følge av notering på Oslo Børs eller Oslo Axess.

mai 28, 2013 08:42:34 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2007

Omsetningen av unoterte aksjer var for 3 kvartal 2007 på ca 4,9 mrd mot 2,7 mrd i samme periode i fjor. Hittil i år har omsetningen vært på 18 mrd mot 15,4 mrd i samme periode i fjor. Det er registrert 40 nye selskaper på OTC - listen hittil i år. 39 selskaper er avregistrert, herunder 21 som følge av notering på Oslo Børs eller Oslo Axess.

mai 27, 2013 15:58:25 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 16.03.2007

Klagen gjaldt mangelfull og feilaktig informasjon fra tilrettelegger i forbindelse med emisjon. Klagen ble ikke tatt til følge.

mai 27, 2013 15:53:45 Nyheter

MiFID seminar - 30.05.2007

MiFID seminar avholdes 20. juni 2007

Stortingets vedtok 29. mai 2007 ny lov om verdipapirhandel (MiFID) som trer i kraft 1. november 2007. Det avholdes seminar om MiFID for alle verdipapirforetak med konsesjon og foretak som må søke konsesjon, onsdag 20. juni 2007 kl. 12.30 på Felix Konferansesenter, Aker Brygge.

mai 27, 2013 15:51:55 Nyheter

Nytt medlemsforetak: WarrenWicklund Asset Management ASA - 04.06.2007

WarrenWicklund Asset Management ASA er fra 1. juni 2007 tatt opp som assosiert medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:50:41 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Christiania Securities ASA - 18.06.2007

Christiania Securities ASA er fra 18. juni 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:49:28 Nyheter

MiFID seminar - 21.06.2007

MiFID seminar avholdt - presentasjonene lagt ut.

Det ble avholdt MiFID seminar 20. juni 2007 med stor deltakelse. Her er presentasjonene fra de ulike foredragsholderne.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no