Nyhetsarkiv

juli 16, 2013 10:08:07 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2013

Omsetningen i 2 kvartal 2013 av unoterte aksjer på OTC-listen endte på NOK ca 1,2 mrd.

juli 16, 2013 09:55:51 Nyheter

Eierkontrollregler for Oslo Børs og VPS

Oslo Børs og VPS har viktige funksjoner i samfunnsøkonomien og utfører viktige samfunnsoppgaver. Derfor bør dagens eierbegrensiningsregler opprettholdes så langt mulig, skriver NFMF i en høringsuttalelse

juli 16, 2013 09:55:08 Nyheter

Høring om FATCA

Norges Fondsmeglerforbund stiller seg meget postiv til at Norge har inngått bilateral avtale med USA vedrørende gjennomføring av FATCA. En del praktiske spørsmål bør avklares i forbindelse med utarbeidelsen av forskriftene

juli 16, 2013 09:54:16 Nyheter

Hæring om AIFMD

Prosjektfinansiering eller syndikering er en svært viktig finansieringskilde for blant annet norske rederier og riggeiende selskaper. I høringsuttalesen peker NFMF på viktigheten av gode rammebetingelser for denne finansieringsformen

juli 16, 2013 09:53:21 Nyheter

Ny anbefaling om selskapsobligasjoner fra VPFF

NFMF har fastsatt anbefalte retningslinjer for utleggelse av selskapsobligasjoner (high-yield). Anbefalingen omhandler informasjonshåndtering ved tilrettelseggelse av slike lån og videre tilretteleggers undersøkelser ved ikke-prospektpliktige obligasjoner. Les anbefalingen under bransjenormer/bransjeanbefalinger.

juli 16, 2013 09:48:30 Nyheter

OTC-statistikk for 2. kvartal 2013

Omsetningen i 2 kvartal 2013 av unoterte aksjer på OTC-listen endte på NOK ca 1,2 mrd mot NOK 712 mill samme periode i fjor. Omsetningen 1. halvår var på NOK ca 2,4 mrd mot ca NOK 1,7 mrd samme periode i fjor. OTC-selskapene har gjennomført emisjoner for ca NOK 4,4 mrd 1. halvår 2013. Et nytt selskap ble registrert i 2. kvartal (Greenship Bulk Trust). Se statistikken under NOTC-statistikk.

mai 28, 2013 08:52:39 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 4. kvartal 2006

Aktiviteten i 2006 var rekordhøy. Omsetningen av unoterte aksjer registrert på OTC-listen endte på NOK 21, 4 mrd mot NOK 16,5 mrd i 2005.

mai 28, 2013 08:49:12 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2007

Omsetningen av unoterte aksjer var ca 6,1 mrd i 1 kvartal 2007 mot 6,8 mrd samme periode i fjor. Det er blitt registrert 16 nye selskaper på OTC listen de 3 første mnd i 2007.

mai 28, 2013 08:46:18 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2007

Omsetningen av unoterte aksjer var for 2 kvartal 2007 på ca 6,9 mrd mot 5,8 mrd i samme periode i fjor. Hittil i år har omsetningen vært på 13 mrd mot 12,7 mrd i samme periode i fjor. Det er registrert 31 nye selskaper på OTC - listen hittil i år. 17 selskaper er avregistrert som følge av notering på Oslo Børs eller Oslo Axess.

mai 28, 2013 08:42:34 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2007

Omsetningen av unoterte aksjer var for 3 kvartal 2007 på ca 4,9 mrd mot 2,7 mrd i samme periode i fjor. Hittil i år har omsetningen vært på 18 mrd mot 15,4 mrd i samme periode i fjor. Det er registrert 40 nye selskaper på OTC - listen hittil i år. 39 selskaper er avregistrert, herunder 21 som følge av notering på Oslo Børs eller Oslo Axess.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no