Nyhetsarkiv

april 23, 2013 13:14:52 Nyheter

Kommentarer til IOSCO's utkast til regulering av OTC-derivater - 6.12.2010

The Nordic Securities Association (NSA) har i samarbeid med ISDA, AFME, ASSOSIM og BBA utarbeidet kommentarer til IOSCO's utkast til regulering av OTC-derivater.

april 23, 2013 13:07:53 Nyheter

MiFID Revisjon - 9.12.2010

EU-kommisjonen har publisert høringsforslag til endringer av MiFID-bestemmelsene. Endringsforslagene gjelder regulering av markedsplasser og handelssystemer, samt bestemmelser knyttet til investorbeskyttelse.

april 23, 2013 13:01:35 Nyheter

Utsettelse av plikt til å foreta lydopptak - 15.12.2010

Finansdepartementet har besluttet at ikrafttredelsen av endringene i verdipapirforskriften om verdipapirforetaks plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler mv. utsettes i ytterligere tre måneder.

april 23, 2013 12:57:05 Nyheter

Bonusforskriften er justert - 21.12.2010

Finansdepartementet har justert forskriften om godtgjørelsesordninger i finanssektoren.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no