Nyhetsarkiv

mai 27, 2013 10:45:25 Nyheter

Ny bransjeanbefaling - 29.05.2009

NFMF har utarbeidet bransjeanbefaling nr. 8 - Kundekontroll i forbindelse med shortsalg.

mai 27, 2013 10:43:26 Nyheter

Presentasjoner fra bransjeseminaret 4. juni 2009 . 08.06.2009

Vedlagt er presentasjoner fra bransjeseminaret som ble avholdt 4. juni med tema: "Trender og utvikling i sparemarkedet".

mai 27, 2013 10:36:18 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 23.06.2009

Klagen gjelder urettmessig bruk og tilegnelse av analysedatabase og innklagedes håndtering av saken fra det tidspunkt innklagede ble gjort oppmerksom på forholdet. Klager gis medhold.

mai 27, 2013 10:34:29 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 06.07.2009

Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av aksjer i et selskap. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 10:33:20 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 06.08.2009

Saken gjelder størrelsen på kurtasjen som totalt er betalt til foretaket i forbindelse med aksjehandel. Klager hevder at verdipapirforetaket la opp til en handelsstrategi som innebar mest mulig kurtasje til verdipapirforetaket og at dette gikk på bekostning av verdipapirforetakets plikt til å ivareta kundens interesse. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 10:21:39 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 06.08.2009

Saken gjelder størrelsen på kurtasjen som totalt er betalt til foretaket i forbindelse med aksjehandel. Klager hevder at verdipapirforetaket la opp til en handelsstrategi som innebar mest mulig kurtasje til verdipapirforetaket og at dette gikk på bekostning av verdipapirforetakets plikt til å ivareta kundens interesse. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 10:20:29 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 06.08.2009

Klagen gjelder tvangsavvikling av finansielle instrumenter samt manglende oppfyllelse av stop loss-ordre fra verdipapirforetakets side. Klager gis ikke medhold.

mai 27, 2013 10:19:13 Nyheter

Beredskap i forbindelse med mulig pandemi - 12.08.2009

Vi er anmodet av Kredittilsynet om å videre formidle informasjon i forbindelse med mulig pandemi.

mai 27, 2013 10:16:27 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 04.09.2009

Saken gjelder påstand om at innklagede foretok ulovlig tvangssalg av aksjer. Klager gis medhold.

mai 27, 2013 10:12:53 Nyheter

Statistikk for OTC-selskaper, 3. kvartal 2009 - 01.10.2009

Omsetningen av unoterte aksjer i 3. kvartal 2009 endte på NOK 351 mill., hvilket tilsvarer ca. halvparten av omsetningen i tilsvarende periode i 2008.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no