Nyhetsarkiv

mai 27, 2013 11:06:29 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 23.01.2009

Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager har mottatt fra verdipapirforetaket i forbindelse med kjøp av aksjer. Klager mener seg berettiget til kompensasjon som følge av de dårlige resultater aksjehandelen ga. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 11:05:34 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 29.01.2009

Saken gjelder klage rettet mot Christiania Securities AS på rådgivningen mottatt av klager i forbindelse med aksjehandel, samt påstand om diskresjonær handel fra Christiania Securities AS sin side. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 11:04:38 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 03.02.2009

Saken gjelder klage på investeringer i Pareto Shippingkapital AS (”Pareto ShippingKapital”), RomReal Estate AS (”RomReal”) og E-Star Property AS (”E-Star”). Emisjonen i Pareto ShippingKapital var tilrettelagt av Pareto Private Equity AS, mens emisjonene i RomReal og E-Star var tilrettelagt av Pareto Securities AS. Klagen gjelder både rådgivningen og feil i presentasjonsmaterialet ved at investeringene ikke har gitt den forespeilte avkastning. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 11:03:31 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 18.02.2009

Klagen er rettet mot Nordnet Bank NUF. Klagen gjelder dekning av renteomkostninger i forbindelse med overbelåning på kundens depot-/klientkonto, og hvorvidt kunden kunne lastes overbelåningen. Klager fikk medhold.

mai 27, 2013 10:57:11 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Sparebanken Sør - 24.02.2009

Sparebanken Sør er innvilget medlemskap i Forbundet f.o.m. 24. februar 2009.

mai 27, 2013 10:56:05 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 26.02.2009

Klagen er rettet mot Acta Kapitalforvaltning ASA. Saken gjelder klage på strukturert produkt samt rådgivningen i forkant av investeringen. Klagen avvises.

mai 27, 2013 10:53:46 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 25.03.2009

Saken gjelder klage på Nordnet Bank NUF i forbindelse med at Oslo Børs foretok sletting av salgsordre som klager hadde lagt inn gjennom Nordnet Bank NUF. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 10:50:35 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 26.03.2009

Saken gjelder kvaliteten på investeringsrådgivning foretatt av Christiania Securities AS i forbindelse med aksjehandel samt at kvaliteten på rådgivningen skulle medført lavere kurtasje. Klagen gis delvis medhold.

mai 27, 2013 10:49:08 Nyheter

Bransjeseminar 4. juni 2009 - 22.05.2009

Norges Fondsmeglerforbund inviterer aktører i finansmarkedet til bransjeseminar torsdag 4. juni 2009.

mai 27, 2013 10:47:20 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 26.05.2009

Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra First Securities AS i forbindelse med aksjehandel. Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no